Preloader Close
D O - S E R B I A N

Dragi prijatelji,  plesači, treneri, sudije!


Želimo da pozdravimo sve sportske radnike koji će ovo obraćanje shvatiti na najpozitovniji mogući način i sa jednim i najvišim motivom DA NAM PLESAČI NE IZGUBE KONTINUITET na međunarodnoj plesnoj sceni!

Upravo iz tog razloga smo nazvali ovo udruženje “DO-SERBIAN”.


Učlanite se sa nama da radimo zajedno. Dobrodošli!


Novosti